24Nov/16

Hoạt hình trẻ em bằng công nghệ thực tế ảo 360 độ VR

Video hoạt hình Học bảng chữ cái cho bé – Learn the Alphabet – Thực tế ảo 360 độ VR. Bé có thể dùng tay di chuyển màn hình video hoặc xoayRead More…

24Nov/16

Quảng cáo bất động sản bằng công nghệ thực tế ảo 360 độ VR

Tầm nhìn 360 độ thực tế ảo của phòng khách căn hộ Vinhomes Central Park. Người xem có thể di chuyển màn hình để xem chung quanh bằng con chuột hoặc bằngRead More…

24Nov/16
Liên hệ dịch vụ Quảng Cáo Light Wave

Light Wave showreel 2016

This is the compilation of our works during this year. We provide Post production, Visual Effects, Motion Graphics and Virtual Reality 360 degree technology for TV Commercials, Films and Advertising media.